אורחי המכון הישראלי לערים חכמות מסין נפגשו עם שר המדע והטכנולוגיה אקוניס

אורחי המכון הישראלי לערים חכמות מסין נפגשו עם שר המדע והטכנולוגיה אקוניס

אורחי המכון הישראלי לערים חכמות מסין נפגשו עם שר המדע והטכנולוגיה אקוניס

Posted in Uncategorized, What's New.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *