betty-tzuker

בטי צוקר

כלכלנית ומומחית לניהול ידע

מומחית ביעוץ לניהול ידע וניהול שינויים כמו גם בניהול חברות משפחתיות. עסקה הרבה שנים בתחום הבנקאות בשוויץ ובארה”ב. עד 1999 שמשה בתפקיד מנהלת מכון גוטליב דוטווילר בציריך- שוויץ (Gottlieb Duttweiler Institute) העוסק בפרויקטי מחקר ופרסומים בשאלות הקשורות לפיתוח ארגוני. מזה עשרים שנה משמשת כיועצת לתהליכי שינוי בארגונים. יכולת האבחון שלה בקריאת דוחות ומאזנים והן אנשים ביחד עם אוריינטציה לחזות את עתיד הארגון מאפשרים לה לפתור בעיות מורכבות באמצעות פרספקטיבה רעננה ומתודולוגיה ספציפית למהלכים אסטרטגיים ביחד עם הערכה זהירה של התוצאות לפני יישום בפועל. בטי היא מחלוצות נושא ניהול הידע בעולם ומחברת של מספר כותרים בנושא.

Posted in Team.