מנהיגות

הנהלה לומדת

מורן ממן

14/03/2015

נסו להיזכר בישיבה האחרונה שבה לקחתם חלק במקום עבודתכם; האם למדתם במהלכה משהו חדש או שהיא כללה עדכונים שוטפים גרידא? האם היא התנהלה תוך הקפדה על מסגרת זמן ואג’נדה ברורה? האם התקבלו בה החלטות מהותיות ונקבעו אחראים לביצוע? האם נערכה בקרת החלטות בישיבה העו …

Organizational Culture and Leadership

Dr. Edna Pasher

14/03/2015

For decades I have accompanied as a management consultant both managers and the organizations they lead, and again and again I am thrilled to find out that organizations look just like the management at the top!It makes me always, on the one hand, deep …

2קודם2