ניהול משאבי אנוש תחת אילוצים: הרצאה של ד”ר עדנה פשר בכנס משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש תחת אילוצים: הרצאה של ד”ר עדנה פשר בכנס משאבי אנוש

ניהול משאבי אנוש תחת אילוצים: הרצאה של ד"ר עדנה פשר בכנס משאבי אנוש

Posted in What's New.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *