סטטוס | כנס בנושא: ניהול הון אנושי בעולם דינמי ומורכב – סטטוס

הכנס מיועד למנכ”לים סמנכ”לים ומנהלי משאבי אנוש

Source: סטטוס | כנס בנושא: ניהול הון אנושי בעולם דינמי ומורכב – סטטוס

Posted in What's New.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *