azzat-dabach

עזאת דבאח

יועץ כלכלי ומומחה לליווי תוכניות הבראה

עזאת הוא בעל תואר ראשון B.A. בכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית בירושלים , בעל תעודת מבקר פנים, תעודת מגשר מוסמך ותעודת מתווך נדל”ן. במשך שנים, עסק במגוון תפקידים בתחום הכספים והכלכלה בגופים ציבוריים וברשויות מקומיות כמנהל כספים וגזבר. בנוסף, רכש ניסיון רב בניהול משברים פיננסיים בארגונים, בהכנת וליווי של תוכניות הבראה, תוכניות ייעול וחסכון עלויות , גיבוש אסטרטגיה ויעדי ניהול. במהלך 20 השנים האחרונות הוא מרצה במוסדות אקדמיים המובילים בקורסים בתחום הנהלת החשבונות, תמחור ותקצוב, ניהול עסק, בניית אסטרטגיה עסקית ושיווקית ויזמות עסקית .

Posted in Team.