על הזדמנויות בעת הזו בכל התחומים ובעיקר בתחום החינוך והבריאות – ד”ר עדנה פשר מראיינת את רחל ארזי

על הזדמנויות בעת הזו בכל התחומים ובעיקר בתחום החינוך והבריאות – ד”ר עדנה פשר מראיינת את רחל ארזי

ttps://status.co.il/דר-עדנה-פשר-ורחל-ארזי-על-ההזדמנויות-בע/

Posted in What's New.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *