הצוות

ד"ר עדנה פשר

יו"ר ומנכ"ל הקבוצה

Dr. Edna Pasher

Founder (1978) Chairmen and CEO

יוסי פשר

מנהל תחום הדרכות ופיתוח ארגוני

Yossi Pasher

Training and O.D

ד"ר ירון פשר

עורך ראשי ומנכ"ל "סטטוס" - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית

Dr. Yaron Pasher

Chief Editor and CEO of "Status" Magazine

נחמן אגמון

מנהל תחום הבטחת איכות

Nachman Agmon

.

ליאור עילם

יועץ אסטרטגי ומנהל תחום יחסי ציבור

Lior Eilam

Startegy & PR consultant

פביאנה גאון

מומחית בייעוץ אסטרטגי לניהול פיננסים

Fabiana Gaon

Expert on Financial Strategic Management

סיון קנר

יועצת לניהול ומנהלת פרויקטים

Sivan Kaner

Management Consultant and Project Manager

מור חריר

יועצת לניהול ומנהלת לקוחות

Mor Harir

Management Consultant

שמחה סיגן

יועץ מומחה לאסטרטגיה שיווקית

Simcha Sigan

Strategic Marketing Expert

אורנה קמין

מומחית במתודולוגיות פיתוח וניהול פרויקטים

Orna Kamin

Project Management and Process Improvement Expert

1דף הבא2