הצוות

ד"ר עדנה פשר

יו"ר ומנכ"ל הקבוצה

Dr. Edna Pasher

Founder (1978) Chairmen and CEO

יוסי פשר

מנהל תחום הדרכות ופיתוח ארגוני

Yossi Pasher

Training and O.D

ד"ר ירון פשר

עורך ראשי ומנכ"ל "סטטוס" - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית

Dr. Yaron Pasher

Chief Editor and CEO of "Status" Magazine

שי בליצבלאו

מומחה ואסטרטג סייבר בינלאומי, פיתוח מערכות וטכנולוגיות הזנק ואבטחת מידע

Shai Blitzblau

International Expert and strategist in cyber, information security, developing systems and startup technologies

ד"ר דן טורטן

מומחה להקמה, פיתוח וניהול מערכות גדולות ומורכבות

Col.(Ret.) Dr. Dan Torten, M.D

Expert in the establishment, development and management of large and complex systems

רחלי פשר אייקנאר עו"ד

יועצת משפטית ומומחית להגנה על ידע וחידושים בקבוצה

Attorney Racheli Pasher Eijkenaar

Intellectual Property consultant

פביאנה גאון

מומחית בייעוץ אסטרטגי לניהול פיננסים

Fabiana Gaon

Expert on Financial Strategic Management

יוסי גולן

מומחה בניהול ובעידוד לחדשנות ומצוינות תוך שיפור הביצועים, ייעול תהליכים והגדלת הפריון

Joseph Golan

Expert in Inspiring Innovation & Excellence, while improving performance, streamlining processes and increasing productivity

נחמן אגמון

מנהל תחום הבטחת איכות

Nachman Agmon

.

מוניקה אברבוך

יועצת לפיתוח עסקי ופיתוח מנהלים

Monica Averbuch

Business Development and Management Development Consultant

1דף הבא3