אסטרטגיה לניהול הידע

אסטרטגיה לניהול הידע

היות וניהול ידע הוא כלי שנועד לסייע לארגונים בהשגת מטרותיהם, תוכנית ניהול הידע היא ייחודית לכל ארגון, בהתאם למטרותיו, למבנה שלו ולתרבות הארגונית הקיימת בו. חברת דר" עדנה פשר מתמחה בליווי ארגונים בתהליך גיבוש של אסטרטגיה לניהול ידע, תוך התבססות על תפיסות מתיאורית ה- Complexity ושימוש במגוון מתודולוגיות.

תוכנית אסטרטגית לניהול ידע תכלול:

  • מטרות
  • חזון וערכים
  • כיוונים אסטרטגיים להתמקדות
  • תוכנית פעולה לשלב היישום