תחקיר והפקת לקחים

תחקיר והפקת לקחים

תחקיר והפקת לקחים הם אחת הדרכים האפקטיביות ביותר בהן ארגון יכול ללמוד מהניסיון של עצמו. אולם, הפקת לקחים היא תהליך הכרוך בשאלות רבות שיש לתת עליהן את הדעת: אילו לקחים כדאי להפיק, ומה כדאי לתחקר? כיצד משלבים את הפקת הלקחים בתהליכים השוטפים של הארגון? כיצד מנהלים תחקיר שלא הופך לחקירה? כיצד ניתן להטמיע לקחים? חברת "דר" עדנה פשר" מציעה מסגרת תיאורטית וכלים יישומיים המאפשרים לארגונים להטמיע תהליכים אפקטיביים של תחקיר והפקת לקחים כאלמנט משמעותי של למידה ארגונית מתמדת.