אמונות וערכים – חומר למחשבה

מאת: יוסי פשר

ערכים, מייצגים מצבים שאנו מעדיפים להימצא בהם. על מנת לזהות אם משהו הוא בעל ערך פירושו לבדוק את המצב שהוא מכניס אותי אליו.

ישנם רמות שונות של ערכים: ערכי ליבה , “חזון”, יעדי החברה או ערכים אסטרטגיים. כמו כן אמונות ,שהם ערכים מוחלטים.

ערכי ליבה:

אלה הערכים עליהם מבוסס הארגון והם בדרך כלל לטווח הארוך. לדוגמה: כבוד לזולת, אדיבות, אחריות, גמישות, הקשבה, יוזמה, מצוינות, סתגלנות ועוד כהנה וכהנה.

ערכים אסטרטגיים:

זהו למעשה חזון החברה במובן העסקי. החזון מתרכז בערכים ובעקרונות המובילים את העשייה ומשמעותיה. ערכי הארגון נגזרים מתוך החזון ומשמשים כעין מצפן ארגוני להתנהגות העובדים ודפוסי הפעולה.

אמונות:

אלה הם הכללים המדגישים את החשוב בכל קונטקסט, אלה הם הקריטריונים המיושמים בבחירה בין פתרונות. השאיפה הקלאסית בארגון מתבטאת ברצף הבא:

מנהל לומד, מלמד ומשפיע והארגון מתנהג על פי הרצף המבוסס על ערכים.

המנהל דואג  לפתח ולטפח את העובדים,  אנשי הארגון מבינים לעומק את הערכים, מאמצים את ההתנהגות האופטימלית ומיישמים את הנלמד כלומר את הערכים, הלכה למעשה.

על מנת ליצור למידה, יש לשבור את ההנחות המגבילות שצמחו לידי אמונה עיוורת .

הדרך המסורתית של סיבה ומסובב אמורה להשתנות, אם ברצוננו ליצור סתגלנות, עלינו להשתפר בניהול של חוסר ודאות.

אם ליצור סתגלנות, עלינו לשנות את כיוון המחשבה משליטה באנשים, לעובדים בעלי שליטה עצמית.

סתגלנות אינה יכולה להתבסס על מקסימום יעילות. לכן יש לשנות גם את הגישה המסורתית ליעילות.

מעניין שאנשים שופטים את עצמם על פי כוונותיהם, אולם שופטים את הזולת על פי התנהגותו.

מערכות האמונות והערכים אינם תמיד מודעים לנו , יחד עם זאת הם מהווים את המרכיבים הבסיסיים ביותר של התנהגותנו.

ברוב המקרים, ההסבר ההתנהגותי, מקורו במערכות האמונות והערכים.

אמונות נוצרות באמצעות הכללות של ניסיונות מוצלחים יותר או מוצלחים פחות. הן למעשה מהוות כללים שאינך מערער עליהם ואינך צריך שום הוכחה לגביהם. כך למשל עשרת הדיברות בספר שמות ובספר דברים, מהווים דוגמה לשילוב של אמונות וערכים. החל מ ה”חזון” הכולל את שתי הדברות הראשונות החל “אנוכי ה’ אלוהיך וגו'” ו “לא יהיו לך אלוהים אחרים על פני” אלה תלויות באמונה שאין עליה ערעור וכלה ביתר הדברות המהווים ערכים אוניברסאליים שמצופה מכל אדם לפעול על פיהם.

אפשר ואולי גם רצוי לתלות לפחות את שמונה דברות הערכים במקומות בולטים בדומה לכרזה של חזון וערכים התלויה בארגונים רבים, אך לצערנו מהווה מעין קישוט שרבים מחברי הארגון אינם מודעים לכתוב בה.

אכן חומר למחשבה.

הכותב הינו יועץ בכיר ומנהל תחום הדרכות ופיתוח ארגוני בקבוצת ד”ר עדנה ושות’ – יועצים לניהול.

Posted in אסטרטגיה וניהול שינויים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *