training

הדרכת מדריכים / מאת: יוסי פשר

training

המושג הדרכת מדריכים אינו מתייחס בהכרח רק למדריכים מקצועיים שעיסוקם העיקרי בהדרכה, אלא גם למנהלים בארגונים אשר מתוקף תפקידם אמורים להנהיג, להנחות, להסביר ואפילו ללמד את העובדים לגבי דרישות התפקידים השונים, יישום ערכי הארגון ועוד. לכן המטרה של הדרכה זו לעזור הן לאלה העוסקים בפועל בהדרכה ושאינם בעלי הכשרה מוקדמת בהדרכה וחינוך מבוגרים, לשפר ולפתח מיומנויות הדרכה העולות בקנה אחד עם דרישות הארגון והשוק, על מנת להביא את המודרכים לשיפור ביצועים…
הנושא מטופל בהיבטים של הקניית יכולת לארגן חומרים ותכנים בצורה אפקטיבית , תוך הבחנה בין עיקר לטפל. דרך ההדרכה היא באמצעות למידה הדדית, היינו שיתוף המודרכים בתהליך וחשיפתם למגוון של טכניקות העברה והצגת נושאים, הבנת עקרונות הלמידה של אנשים מבוגרים, שיפור מיומנויות אישיות של עמידה בפני קהל, יכולת “מכירה” של מסר ,רעיון, קונספט ושיטות עבודה. כיצד מזהים ומבחינים בין קשיים לבעיות אתם מתמודדים המודרכים בעבודה. בנוסף לכך, שיפור מיומנות המדריך, (המנהל) בהיבטים של הופעה ושפת גוף, שימוש בלשון והתאמת הסגנון ,אוצר המילים ,העגה המקצועית, הקול, העוצמה, הגיוון והקצב. כל זאת אמור לשפר את יכולתו של המדריך להעביר ידע לעובדים מבלי לפגוע ברגשותיהם, תוך חיזוק ביטחונם לביצוע משימותיהם.
לסיכום, התועלות שינבעו מהדרכת מדריכים, למדריך, לחניך ולארגון, יסייעו לחיזוק חזון הארגון בעשיה ולמידה, לבהירות בסדר עדיפויות, תיקוני מסלול בזמן אמיתי, חיזוק ההנעה ושיפור מערכות היחסים.
אנו כמובן מנוסים וערוכים בהעברת קורסים וסדנאות בנושא במגוון של ארגונים ועיסוקים בארץ ובחו”ל

 

* הכותב הוא יועץ מומחה להדרכה בקבוצת פשר יועצים לניהול

 

Posted in מנהיגות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *