Teacher,And,Student,At,Laptop,,Girl,Pointing,At,Screen

ייעוץ לעסק משפחתי / מאת: ​נאורה ראובני

Teacher,And,Student,At,Laptop,,Girl,Pointing,At,Screen

עסק משפחתי מביא עמו מספר רב של יתרונות, ביניהם – נאמנות רבה, מחויבות, מעורבות בקבלת ההחלטות ותחושת שייכות עזה. לצד היתרונות, עסק משפחתי מביא עמו גם חסרונות המייצרים דילמות ארגוניות רבות; איך מייצרים אופטימיזציה בעסק משפחתי? כיצד מובילים שינוי נכון? האם ניתן לפטר בן/בת משפחה בעלי כישורים לא מתאימים, או לסרב לגייס בן/ משפחה שיכול/ה להזיק לארגון? מה קורה במצב בו תהליכי קבלת ההחלטות בעסק משפחתי אינם כשורה?
לעובדים בעסק מסוג זה קשה מאוד לבצע את ההפרדה בין עולם הביזנס לעולם המשפחתי. אך השאלה החשובה ביותר היא, האם בכלל כדאי לייצר את אותה הפרדה. בעידן בו ההזדמנויות העבודה בשוק הן כמעט אינסופיות, לא בטוח שנחוץ לשים את הפאן המשפחתי בצד, ועמו גם את היתרונות. בידיעה כי העובדים מחפשים תחושת סיפוק בעשייה, אפשרויות קידום וצמיחה, תחושת נגישות מההנהלה ומקום להשפיע, סביר שיוכלו לקבל זאת ועוד במידה ויצטרפו לעסק המשפחתי. אך כמובן, שלא לכל אחד זה מתאים.

התכונה החשובה ביותר בעיני, הן לשכבת ההנהלה ועד לעובדים בקצה, הינה גמישות מחשבתית-היכולת להסתכל על שתי העולמות, עולם הביזנס והעולם המשפחתי, לראות את התמונה הרחבה על מנת לקבל החלטות אסטרטגיות נכונות. למשל, עובד שהוא בן משפחה בארגון אך ללא הכישורים הנדרשים והאופי הנדרש לתפקיד, ההשלכות להשאיר אותו בתפקידו עלולות להזיק לארגון. כאן נחוצה הגמישות המחשבתית בשביל לקבל החלטה שתועיל גם עבורו, עבור המשפחה, ועבור הארגון.
החלטה יעילה יכולה להיות, לייעד את העובד לתפקיד אחר או לשנות את תחומי אחריותו. התנעת החלטה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בשיחה משפחתית ומכילה. החלטה זו אומנם עלולה להוביל לסכסוך משפחתי שיכול להשפיע לרעה על העסק, אך בשילוב עם גמישות מחשבתית ותקשורת נכונה, בדגש על הבנת עולם הביזנס והעולם המשפחתי כאחד, ניתן לגבור על מכשולי החסרונות וליהנות מהיתרונות של עסק משפחתי.לשהו על המוצר שלנו. זהו אזור טקסט כללי כלשהו חופשי לגמרי, אפשר לרשום כאן מה שמתחשק לכם כל עוד מדובר בתוכן לעניין.

Posted in ניהול ידע וחדשנות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *