img-demo-2

להיות 10 בהנעת עובדי ידע

img-demo-2
  1. הקשר בין הארגון לעובדיו אינו מה שהיה. עידן השליטה והבקרה תם. עידן הביטחון התעסוקתי תם. עידן המחויבות הטוטלית של העובד לארגונו תם.
  2. ממחויבות הדדית טוטלית עברנו להסכמים שמחייבים תחזוקה שוטפת. (אגב – זה נכון גם בארגון הקטן ביותר –מוסד הזוגיות !)
  3. רוב העובדים, ובייחוד המוכשרים שבהם, מצפים לתרום לארגון ולהיתרם ממנו ולא רק באמצעות השכר.
  4. הם מצפים לתרום את הידע שלהם, אבל גם לפתח אותו תוך כדי עבודה.
  5. הם מצפים לשלב בין משפחה לקריירה (גם הגברים !)
  6. הם מצפים להערכה על הביצוע .
  7. הם מצפים להכרה ולפיתוח המוניטין האישי שלהם תוך כדי עבודה.
  8. הם מצפים לסביבת עבודה שמעודדת יצירתיות וביטוי אישי.
  9. הם מצפים למטרות ברורות, למשאבים להשיגן ולחופש מסוים בדרך אליהן.
  10. וכדאי לזכור – רוב העובדים היום הם עובדי ידע. גם עבודת כפיים היא היום בדרך כלל עתירת ידע !
Posted in להיות 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *