img-demo-2

להיות 10 בשיטת חבר מביא חבר

img-demo-2
  1. עולם השיווק ברשתות החברתיות נמצא רק בראשית דרכו.
  2. ביחידות מובחרות מגייסים מועמדים חדשים בשיטת “חבר מביא חבר”.
  3. גם ספקים כדאי לאתר ולגייס בשיטת הסיירות המובחרות של צה”ל.
  4. זה סוד ההצלחה המדהים של פייסבוק – “חבר מביא חבר” ושל פוטנציאל השיווק הגדול שבו.
  5. בעולם של תחרות ועודף מכירות – הסינון המתאפשר באמצעות חברים מרגיע את הלקוח הפוטנציאלי – יש על מי לסמוך!
  6. החבר הממליץ מכיר גם את המומלץ (אדם, מוצר או שירות) וגם את מי שממליצים בפניו. זה משפר את סיכויי ה”שידוך” המוצלח בין הצורך לבין המענה.
  7. המונח המקצועי – “שיווק ויראלי” לקוי בעיני. למילה “ווירוס” קונוטציה שלילית. ל”חבר” – קונוטציה חיובית.
  8. בילינו כמה משנותינו היפות בקיבוץ. שם פונים לכולם כאל “חברים”. כשחזרנו העירה, למדנו, שזה ביטוי “מיושן” ולא רלבנטי בתרבות הקפיטליסטית. מי היה מאמין שהפייסבוק יחזיר אותנו לעולם החברים בליבת העולם הקפיטליסטי?
  9. אני מקפידה לקבל הצעה לחברות בפייסבוק וברשתות חברתיות אחרות רק למי שאני מכירה או למי שחבר המליץ עליו.
  10. בעיני השאלה החשובה ביותר בכל סקר לקוחות היא: האם תמליץ עלינו לחבריך?
Posted in להיות 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *