img-demo-3

להיות 10 בשינוי ארגוני – ניסיון אישי

img-demo-3
  1. כשהייתי יועצת ארגונית צעירה, אהבתי להיות במאית של דרמות; כשהתבגרתי, הבנתי, שארגונים, כמו ילדים,צריך לגדל בסבלנות ועם הרבה חום ואהבה!
  2. בצעירותי היתה למילה פוליטיקה קונוטציה שלילית בעיני – בבגרותי למדתי, שפוליטיקה היא אומנות האפשרי, וכדאי להפוך ל”פוליטיקאי” אם רוצים להוביל שינויים בהצלחה.
  3. בעבר חשבתי, שללא תמיכת ההנהלה אי אפשר להוביל שינוי בארגון- היום אני יודעת, ששינוי קטן ביוזמה מקומית באחת מפינות הארגון – עשוי עם נחישות להתפתח לשינוי ארגוני גדול!
  4. פעם האמנתי, שניהול איכותי צריך להכניס סדר בארגון – היום אימצתי את הגישה שאנשים טובים באמת זקוקים לחופש פעולה ולגיטימציה לעבודה לא מסודרת בחלק מזמנם כדי להוביל רעיון חדש ליישום וליצירת ערך.
  5. פעם חשבתי שכסוכנת שינוי בארגונים עלי לתת עצות טובות למנהלים – היום אני יודעת שלהציף את השאלות הנכונות חשוב פי כמה!
  6. בעבר האמנתי, שלמידה יסודית ומעמיקה תבטיח הצלחה בתכנון השינוי וזה יבטיח הצלחה ביישום. מאז למדתי לעבוד במעגלים זריזים של לימוד-תכנון–יישום וחוזר חלילה, ואני מאמינה, כי למידה ועשייה שלובות יוצרות חדשנות!
  7. בצעירותי שנאתי סיכונים. בבגרותי למדתי להתאהב בהם ולחפש בהם את הסיכוי !
  8. בצעירותי פחדתי מן הטכנולוגיה והייתי מאחרוני המתקרבים אל “מעבד התמלילים” – והיום אני נהנית מטכנולוגיית התקשוב מאוד ומן החיבור השוטף שהיא מאפשרת לי אל העולם הגדול ומאמינה, שיש בה פוטנציאל עצום להתחדשות ארגונית!
  9. בעבר חיפשתי פתרונות מצטיינים. במהלך השנים למדתי, שלכל חלופה יש יתרונות ויש חסרונות ובעולם משתנה חשוב לזהות בעיה מהר, לבחור לה פיתרון מהר ולעבור מהר למיצוי יתרונותיו ומזעור חסרונותיו; ובאותה זריזות – כשמגלים שהבחירה הייתה מוטעית – לשנות שוב.
  10. ואחרון חביב – כיועצת צעירה נבהלתי מהתנגדויות בתהליכי שינוי. כיועצת ותיקה – כשאין התנגדויות אני מודאגת, שהשינוי הוא לא משמעותי…
Posted in להיות 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *