Intellectual,Capital,Is,Shown,On,A,Photo,Using,The,Text

מדידת הבלתי מדיד – למתג ולנווט את הארגון בעזרת ״מאזן הון אינטלקטואלי״ / מאת : ד”ר עדנה פשר

Intellectual,Capital,Is,Shown,On,A,Photo,Using,The,Text

 

בימים אלה אנחנו שמחים לחדש את הכלי הניהולי המלווה תהליכים אסטרטגיים – מאזן ההון האינטלקטואלי. מדובר בכלי שמשלים את המאזן החשבונאי ומטרתו לחזק את המותג של הפרט, הארגון, העיר או המדינה – ומטרה נוספת – לעזור בניווט שלהם קדימה.

מאזן ההון האינטלקטואלי פותח בשנות התשעים בשוודיה על ידי ידידי פרופ׳ לייף אדבינסון שעד היום מסייע לנו במדידת הבלתי מדיד – מדידת פוטנציאל ההצלחה של הגוף הנמדד בעתיד.

אנחנו מאמינים שקשה לנהל בלי למדוד. המדידה דרושה לכולנו כדי למקד מאמצים בקידום מה שחשוב לנו – ברמת הפרט וברמת הארגון.

אמנם איינשטיין אמר שלא כל מה שחשוב מדיד ולא כל מה שמדיד חשוב. אכן. אבל עדיין כדאי לפתח כלי מדידה שגם אם אינו מדוייק  ישפר את סיכויי ההצלחה.

השיטה

בתהליך הפקת מאזן ההון האינטלקטואלי אנחנו מתחילים בחזון, ממנו אנחנו גוזרים את יכולות הליבה הדרושות להגשמתו ואז אנחנו מאתרים אינדיקטורים שמצביעים על רמת היכולת בהווה וכנגזרת – היעד הרצוי בעתיד.

דוגמא

החזון החדש של ארגון לוקלי  להפוך לארגון גלובלי.

יכולת ליבה חשובה למימוש החזון – ידיעת השפה האנגלית, שהיא השפה הגלובלית.

רמת הידע של העובדים באנגלית היא אינדיקציה לפוטנציאל ההצלחה של הארגון בעתיד לממש את חזונו. ובמילים אחרות מרכיב חשוב של ההון האנושי של הארגון שהוא מרכיב מרכזי של ההון האינטלקטואלי שלו.

מאזן ההון האינטלקטואלי של הארגון ימדוד את המצוי ויקבע מה רצוי וכך בעזרתו אפשר לנווט את הארגון בהצלחה לעבר העתיד.

בימים אלה אנחנו נערכים להפקת המהדורה הרביעית של מאזן ההון האינטלקטואלי של מדינת ישראל!

(המהדורה השלישית נמצאת באינטרנט.)

בעיצומו של משבר לאומי פנימי אנחנו מאמינים, שהחזון של ישראל כמדינה מפותחת, שהיה בסיס לגרסאות הקודמות שלנו – חי וקיים –  ולאורו נפיק מהדורה חדשה ומעודכנת שתסייע גם בתהליך היציאה מן המשבר וגם בניווט קדימה.

אנחנו מציעים תהליך כזה לכל ארגון, שרוצה להציג את יכולותיו ולהמשיך לפתח אותן בהצלחה. מאזן ההון האינטלקטואלי הוא כלי במיתוג ובפיתוח הידע הארגוני לחיזוק היתרון התחרותי שלו.

לכבוד חג האביב, ההתחדשות והצמיחה, אנחנו מציעים לכולכם תהליך זריז שימקד את מאמציכם – הפקת מאזן הון אינטלקטואלי לארגון, שבו באומץ נמדוד את הבלתי מדיד. כי בלי מדידה אין הצלחה!

לפרטים נוספים פנו אלינו לשיחת היכרות. יש לנו הוכחות להצלחה!

 

edna@pasher.co.il

Posted in ניהול ידע וחדשנות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *