img-demo-5

נושא ההדרכה מזווית אחרת

img-demo-5

נושא ההדרכה הפך בשנים האחרונות להיות עוד יותר חשוב מבעבר – אחד המרכיבים החשובים להצלחתו של כל ארגון בסקטור הפרטי והציבורי כאחד. סביבה דינאמית, תחלופת עובדים גבוהה, טכנולוגיות חדשות ועוד – כל אלה מחייבים את כולנו בלמידה כאורח חיים, ואת הארגונים בהדרכה כיכולת ליבה. כל מנהל וכל עובד צריך לעסוק בלמידה ובהדרכה. כולנו למדנו אבל לא כולנו הדרכנו, ולכן יש להקנות את יכולת ההדרכה בארגונים ולעסוק ב”הדרכת מדריכים”.מתפקידו של המדריך כמקצוען,לתמוך בארגון ולחזקו, לשם כך עליו להכיר ולהבין היטב את הצרכים הייחודיים של ארגונו,את תחום העיסוק ,את הסביבה המתחרה וכמובן את העובדים אותם הוא אמור להדריך,לכוון ולתמוך.

המדריך הוא למעשה מעין סוכן שינוי בתוך המערכת, האמור להתאימה לצרכים ולסביבה המשתנים בקצב גובר והולך. אך יותר מכל, המדריך הוא מומחה בחינוך מבוגרים. בין היתר, מומחיותו באה לידי ביטוי ביכולת ההבעה בכתב ובע”פ,בנוסף על שליטתו בתחומים הטכניים והמנהליים. במילים אחרות המדריך אמור להיות איש אשכולות ומודל לחיקוי, המשרה מרוחו על הארגון כולו.
מעורבותו של המדריך בחיי הארגון כמנחה ופותר בעיות היא רבה ביותר,ככול שארגון נעשה שטוח יותר ופחות הירארכי.
כל התפקידים והמטלות הרבות המונחות על כתפיו, מחייבות בסיס ידע תיאורטי ומעשי בלמידת מבוגרים,פתרון בעיות, תהליכי קבלת החלטות,התנהגות קבוצתית והתמודדות עם תהליכי שינוי.

ערכנו לאחרונה קורס פנים ארגוני באחד הארגונים המובילים בעולם בתחומו , שמטרתו להכשיר מדריכים שיוכלו להמשיך ולהצעיד את הארגון מחיל אל חיל, ולהלן תשובות המדריכים לשאלות הסכום של הקורס:לשאלה, מה תרם לך הקורס? השיבו: “הסתכלות ברורה יותר על תהליכי ההדרכה,זוויות ראיה אחרות על יחסי אנוש ,הכרת החברה לעומק שהעניקה לי גאוות יחידה”. “למדתי שמורה בינוני אומר, מורה טוב מסביר, מורה מעולה מדריך ומורה גדול מעורר השראה, אולי לזה בעזרת השם נזכה עוד נגיע בעצמנו, תודה”. “הקורס תרם לכולנו בכך שנוכל להדריך טוב יותר ולהיות סוכני שינוי במערכת”. “מה שהכי תרם לי ולכולנו בקורס, היה המדריך, שבדרך שלמד אותנו, גרם לנו לחשוב והוציא מאתנו את מה שאנחנו בעצם יודעים אבל לא חשבנו על זה”. ” הקורס תרם לי ידע איך לתקשר ולהתנהל בחיים האישיים ובחיים המקצועיים שלי, לא רק לי, גם לאחרים”. “אהבתי את הרעיון הכללי של הקורס,להשקיע בעובדים המדריכים,על מנת שהעובדים הבאים יהיו טובים לא פחות מאתנו אם לא יותר.זה לא דבר של מה בכך ולא כל חברה משקיעה בנושא הדרכה. הקורס תרם לי רבות. למדתי דברים חדשים, רכשתי כלים חדשים אשר ללא ספק יעזרו לי בהדרכה בעתיד. ציפיותיי מהקורס מולאו בצורה מאד גבוהה”. “באתי לקורס בלי הרבה ציפיות ולכן יצאתי מוקסם מהקורס,למדתי הרבה גם לחייהאישיים וגם כמובן בעבודה”.
” הקורס תרם לי בהרחבת אופקים, רענון ושינה בי דברים שחשבתי אחרת”

דומני שהדברים מדברים בפני עצמם ואין צורך להוסיף עליהם.

* יוסי פשר מומחה בלמידת מבוגרים ומוביל את תחום ההדרכה בקבוצת היועצים שלנו.

Posted in מנהיגות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *