ניסוי וטעיה בדרך לחדשנות

מאת: מור חריר

                                              1

      2

         3

הכותבת הינה יועצת בקבוצת ד”ר עדנה פשר ושות’ יועצים לניהול
morh@pasher.co.il

Posted in אסטרטגיה וניהול שינויים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *