Dynamic,Dance,Drama,On,Stage,In,Theater-,Theater,Group,On

סדנאות לפיתוח מנהיגות ושינוי דרך תיאטרון – Plan Be / מאת: שרון זליקובסקי

Dynamic,Dance,Drama,On,Stage,In,Theater-,Theater,Group,On

התיאטרון משול למראה. דרכו אנו יכולים לראות את היתרונות והחסרונות שלנו ושל הצוות, שעמו אנחנו עובדים.
אני זוכרת שהזמינו אותי בדחיפות להציל ולגבש צוות לקראת יום הרשמה. “יש לך 20 שעות עד סוף החודש” אמרה לי היועצת ואני האצתי בעצמי כדי שאספיק ללמוד מה קורה שם. הסתבר לי שיש אופוזיציה מורדת בתוך הצוות עצמו, מה שהקשה מאוד על המנהלת.

למדתי אודות האנשים ובניתי סדנא מגבשת, שתוכל להציג את הבעיות ופתרונם. הצוות היה בנוי מכל מיני סוגים של אנשים. היה בתוכם שוני עצום ברקע, בדת, במצב הסוציואקונומי ובאינטרסים השונים. היה שם הרבה אגו וקשרים פוליטיים. האמת שחששתי לפני שהעברתי את הסדנא. כל כך הרבה הפחידו אותי מהצוות. המנהלת רצתה מאוד בשינוי אך לא הייתה מוכנה לרגע לוותר על השליטה שלה ולהאציל סמכויות. היא הגיעה למצב שחשבה כי כולם נגדה ופיטוריה הם רק עניין של זמן. כל מה שעניין את המנהלת זה איך להחזיק את השליטה. מה שעורר אנטגוניזם בצוות. במקום שיתוף היא הודיעה או קבעה.
בניתי סדנא שעסקה בשינוי ובייחודיות. אחרי שהפעלתי אותם בתרגילים, היה לנו דיון פתוח ואותנטי על הרצון והצורך בשינוי. כולם הסכימו שהשינוי נדרש. חילקתי אותם לזוגות והם היו צריכים להכין תרגיל במשחק על מפגש עם לקוח. דרך התרגיל עלו כל מיני בעיות והצד השני היה אמור לפתור אותם. לאחר מכן, החלפתי ביניהם תפקידים.
הזוג שעבד מול כולם לאחר המבוכה שצפה, עבר חוויה, זה מהנה לשחק ומשחרר. הצוות ראה את עצמו דרכם, הבעיות צפו תוך כדי משחק תפקידים. כמתבוננת מבחוץ יכולתי לראות וללמוד על טיב הצוות, על בעיות פרטניות אך עם זאת גם גילינו הרבה כוכבים תוך כדי ודווקא מי, שהמנהלת חשבה כי פועלת נגדה, זהרה בנאמנותה באותו היום. מה ששינה קצת את דעתה של המנהלת.
הייתה לנו מטרה אחת ברורה. להיות מוכנים ומלוכדים ליום ההרשמה. הצוות היה פעיל בתרגילים, הרבה שחרור וצחוקים ובעיקר עבודת צוות. הקשבה, דינמיקה של קבוצה ועוד. זו הייתה חוויה עבורם וגם עבורי. היה זה תחילתו של תהליך מדהים.
יום ההרשמה הגיע, הצוות היה מוכן ללקוחות, הכול היה מאורגן מבעוד מועד ובטח במציאות המורכבת של הקורונה הייתה גם תכנית נוספת (פלן בי). התוצאות היו נפלאות. הצוות נראה מלוכד ומגובש וגם אם עדיין היו נושאים לא פתורים היה ברור כי יפתרו בעתיד. המנהלת הרגישה מחוזקת וחלק מהצוות. לפתע היא כבר לא הפחידה אף אחד ואפילו האצילה סמכויות פה ושם.
שינוי הוא דבר תהליכי. אין קסמים. אך ללא ספק למדתי כי הסימולציות, חילופי התפקידים, השחרור והחוויה שהתיאטרון מייצר מביאים לצוות, באשר הוא, להישגים ועבודה טובה בהרבה יותר. הייתה לנו שפה חדשה. שטוב לעובד שלך הוא נותן את מיטבו, שהצוות מועצם ומנצח, אתה כמנהל מנצח.
אז בואו נהיה מנצחים על מנצחים.
מנהיגים.

Posted in מנהיגות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *