“עדנה ויוסי חשפו בפני את התפיסה של קהילות ידע. מפגשים בלתי פורמליים, ללא חובת השתתפות, ללא קבלת החלטות, מפגשים שהם יותר אירוע חברתי מאשר מפגש מנהלים… יצאנו לדרך כאשר אני מתאמץ שלא להישבר ולשמור על עקרונות הניהול הקלאסי. להפתעתי עדנה ויוסי היו יותר עקשנים ממני והם שניצחו.”

מאת: חיים רוסו

במסדרונות ניהול המו”פ מדברים היום הרבה על כישורי ניהול רכים, למנהלים.

לפני כעשרים וחמש שנים פגשתי את עדנה לראשונה ושמעתי ממנה על כך שניהול מו”פ אינו רק תכניות עבודה אבני דרך ודיוני מעקב. נשמע לי מוזר.

לפני כשמונה שנים התמניתי לתפקיד חדש בהנהלת אלביט ובקשתי לטפל בנושא שיתוף ידע באלביט הגדולה.

כמובן שיצרתי קשר עם עדנה.

עדנה ויוסי חשפו בפני את התפיסה של קהילות ידע. מפגשים בלתי פורמליים, ללא חובת השתתפות, ללא קבלת החלטות, . מפגשים שהם יותר אירוע חברתי מאשר מפגש מנהלים.

לולא ההערכה הרבה ולולא הרצון להשאר מנומס הייתי מסיים את הפגישה ב Don’t call me I’ll call you.

יצאנו לדרך כאשר אני מתאמץ שלא להישבר ולשמור על עקרונות הניהול הקלאסי. להפתעתי עדנה ויוסי היו יותר עקשנים ממני והם שניצחו.

התוצאה הייתה, 25 קהילות ידע שפעלו בהצלחה רבה והכניסו לראשונה לתרבות של אלביט עקרונות של ניהול רך, מאד משתף , לא היררכי, מאד לא פורמלי אבל מאד מאד אפקטיבי.

Posted in חגיגות ה- 40 שנה לקבוצה - אוסף סיפורים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *