Teacher,And,Student,At,Laptop,,Girl,Pointing,At,Screen

קורס מקוון למנהלים מנוסים – הסבה מניהול לייעוץ למנהלים \ מאת: אורלי גפני

Teacher,And,Student,At,Laptop,,Girl,Pointing,At,Screen

 

אני מאמינה שמנהלים זקוקים לארגז כלים מתפתח, שיוכלו להשפיע על ההחלטות ודרכי הפעולה שלהם במציאות מאתגרת ובשגרה.

אטען כאן, שמנהל הוא ״זאב בודד״ בעת קבלת החלטות ובעיקר בעת משבר, קטן כגדול ככל שיעמוד בפניו.

אנו חיים במציאות מאתגרת שמציבה אותנו, המנהלים, בדילמות מורכבות שאנו נדרשים לתת להם מענה לעיתים מיידי או במצב הטוב, בתהליך מתמשך.

נקח את המציאות בה אנו חיים בחודשים האחרונים, מלחמה שנכפתה עלינו במפתיע והעלתה צרכים רבים בחזית ובעורף. אקח דוגמא זו כדי להתמקד בעורף.

החברה האזרחית הוכיחה, מעל לכל ספק, שקהילתיות היא המפתח לחוסן חברתי עם זאת המנהלים בשטח נדרשים בעת הזו  להתמודד עם המצב ועלו בפניהם שאלות רבות לגבי העובדים, הפעלת הארגון/המסגרות ועוד בהתאם להנחיות פיקוד העורף שלעיתים אינן מאפשרות כלל הפעלה של המסגרת/ארגון.

זה המקום לקבל החלטות, לעיתים במהירות לצורך מתן מענה מיידי כך לדוגמא: הסוגייה של העסקת עובדים: האם להוציא את העובדים לחל״ת, את מי להשאיר ? מערכת החינוך נדרשה להפעלת מערך למידה מרחוק – מה זה אומר לגבי העסקת המורים ? ומה עם העובדים שגוייסו למלחמה ? שאלות אלו ואחרות ניצבות ובמקביל לחשיבה הנדרשת מהמנהל לטווח הארוך לגבי ההפעלה השוטפת של הארגון בעת מלחמה/משבר.

המצב הזה הביא אותי כמנהלת מערכת חינוך לשעבר, שהתמודדה רק לפני כמה שנים בהפעלת מערכת חינוך בעת הקורונה  וכיום כיועצת למנהלים, לחשוב מה עזר לי ומה יכול לעזור למקבילים אלי להתמודד במצבים כאלה שפוקדים אותנו לא מעט בשנים האחרונות ומעמידים את המנהלים באתגר מרכזי של ניהול בחוסר וודאות.

לצורך כבר פניתי למורתי ורבתי, ד״ר עדנה פשר, בעלת חברה לייעוץ למנהלים מזה כ 50 שנה במשק הישראלי והצעתי לה שנפתח יחד קורס מותאם לצורך שהעליתי לעיל.

כך פתחנו קורס ייחודי שייתן מענה להבנה מהי המורכבות הניצבת בפני המנהלים ומה הן החלופות להתמודד עימה.

אנו מציעות קורס למנהלים מנוסים, מכל תחומי החיים.

הקורס הוא תהליך למידה תוך כדי התנסות, PBL למידה מבוססת פרוייקטים והכוונה היא שיחד נלמד את הרעיון שבבסיסו ״תורת המורכבות״ לצד תיאוריות נוספות ואסטרטגיות שיהוו את הכלים למנהלים שרוצים לשפר את ההתנהלות שלהם וההתמודדות בניהול הארגון ולהתכונן לקריירה חדשה, יועץ למנהלים.

על מנת שהיועץ למנהלים יעשה עבודתו נאמנה ויצליח יחד עם הנועץ לקדם את היעדים, עליו להיות מומחה, expert – לשם כך אנו מציעות למידה תהליכית ומתהווה בקבוצה אינטימית בעלת מטרות משותפות.

הקורס כולל 30 שעות למידה, ואפשרות לליווי של עדנה ושלי לכל מנהל/יועץ עם כניסתו לתפקיד.

בקורס נתמקד בנושאים כמו: התחדשות אירגונית, אסטרטגיות לשינוי אירגוני, מיתוג אישי, הדרכת מדריכים ועוד.

מזמינות אתכם לקחת חלק בחוויה לימודית משותפת ומרתקת.

מזמינות אתכם לשיחת היכרות בזום –כל ה פרטים בפלייר שיפורסם בקרוב.

 

*הכותבת היא יועצת ארגונית בקבוצת ד”ר עדנה פשר ושות

Posted in אסטרטגיה וניהול שינויים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *