קורס פיתוח מנהלים מותאם אישית

יוסי פשר: בשונה מן המקובל בהכשרות לפיתוח מנהלים, הן כאלה הפתוחים לציבור הרחב והן כאלה הנערכים בתוך הארגון, כאשר הקבוצה כולה לומדת ומרעננת את תורת הניהול בנושאים כלליים, פיתחנו דגם חדש בנושא. דגם זה מותאם לצרכיו הייחודיים של כל מנהל תוך התאמה מרבית לצרכים ולציפיות הניהוליות והעסקיות של הארגון. הנהלת הארגון בוחרת את המנהלים האמורים … Continue reading קורס פיתוח מנהלים מותאם אישית