שותפות בין ארגונית- בסיס לצמיחה או לצמצום אוטונומיה?

ירדן מוסרי

בימינו, ארגונים רבים בוחרים לייצר שיתופי פעולה שונים; בין מחלקות שונות בארגון, עם ארגונים אחרים שחלקם מאותו תחום הידע ועיסוק של אותו ארגון ולפעמים ישנם שיתופי פעולה בין ארגונים השונים בתכליתם. ללא ספק ניתן להבין כי שיתופי הפעולה הבין ארגוניים נראים לנו תמיד כ”הדבר הנכון” והאטרקטיבי ביותר לעשות, לרוב הם נתפסים כמעשה המביא להגדלת כוח וידע. דבר זה נכון גם לארגונים הציבוריים הבוחרים לשתף פעולה עם המגזר השלישי, העסקי ואף בתוך המגזר הציבורי. עם זאת, השותפות בין הארגונים היא לא בהכרח פשוטה ועלולה להביא להתנגשויות וקונפליקטים רבים.

סוגי שותפויות בין ארגוניים

מחקרו של D’Amour et al דן בשלושה סוגים של שיתוף פעולה דיסציפלינרי: מולטידיסצפלינרי, אינטרדיסציפלינרי וטרנסדיסצלפינרי. הסוג הראשון (מולטידיסצפלינרי) מתאר מצב של ריבוי, שבו אנשים עם תחומי פרופסיה שונים עובדים על אותו הפרויקט. הסוג השני (אינטרדיסציפלינרי) מתאר מצב של רמת שותפות גבוהה יותר בין חברי הצוות מפני שהוא מניח תלות בין הפרופסיות, שיכולה להיות הדוקה או רופפת. ההנחה היא כי כל פרופסיה מגיעה עם תפיסת עולם מסוימת וסכמות עבודה מסוימות, וכדי לשתף פעולה על כל פרופסיה לשנות את תפיסותיה. הסוג השלישי (טרנסדיסצפלינרי) מתאר מצב של רמה גבוהה ביותר ואף נדירה של שותפות. על פי מצב זה, מאפשרים את השונות ואת אי ההסכמות בין האנשים ובין הפרופסיות.

במחקר שערכתי יחד עם קולגה מור שגיא על שותפות בין משרד החינוך למשרד הרווחה בנושא של מסגרות עבור נוער בסיכון, מצאנו כי השותפות הטרנסדיפלינרית היא קשה ליישום. על אף שהשותפות הבין משרדית נראית כחשובה וכמועילה לילדי ישראל, נראה כי לכל צד מאד קשה להתגמש על הפרופסיה והטריטוריה שלו.

במידה ואני רוצה ליצור שיתוף פעולה עם ארגון נוסף מה יש לקחת בחשבון?

  • להבין מה הפרופסיה של אותו ארגון, האם היא מתנגשת בפרופסיה של הארגון שלי? האם היא משלימה אותו?
  • במידה והפרופסיות של כל ארגון מתחרות אחת בשנייה או מתנגשות, יש לחשוב פעמיים אם לקיים שיתוף פעולה שכזה.
  • בכל התחלה של שיתוף פעולה יש לעשות תיאום צפיות מאד ברור על מנת שכל ארגון יצליח לשמור על האוטונומיה שלו.
  • נהלים ברורים במסגרת שיתוף הפעולה הם קריטיים להצלחת השותפות.

החלטתם לייצר שיתוף פעולה בין ארגונים?

חשוב לייצר מרחב בטוח המאפשר אמון, הכלה של קשיים והתפשרות. כדאי כל הזמן לבחון את טיב השותפות, לראות האם היא עובדת והאם כדאי להמשיכה, ולוודא שלכל ארגון יש מספיק מרחב פעולה.

הכותבת הינה פרקטיקנית (מתמחה) בקבוצת ד”ר עדנה פשר ושות’ – יועצים לניהול

Posted in אסטרטגיה וניהול שינויים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *