whats-new-4

​עבודת צוות ללא אגו / מאת: ​ענווה אולסון

whats-new-4

” “למה הוא לא עונה ללימור?! למה רק לד”ר עדנה או לד”ר בועז הוא מועיל בטובו להגיב? ואיך לאף-אחד כאן זה לא מפריע?” רצו המחשבות בראשי במהלך פגישת הצוות שלנו. עדנה הציעה שהיא תכתוב הודעה לאיש הקשר במקום לימור, שכן ללימור הוא לא עונה.

לאחר כמה ימים נפגשנו שוב בפורום מצומצם, והרגשתי בנוח לשים את העניין על השולחן. שאלתי את עדנה לגבי זה. האם לא מפריע לה שאיש קשר כלשהו לא עונה לשותפה שלה? האם זה לא מעיד על זלזול וחוסר כבוד כלפיה? ולמה היא פשוט מוכנה “לזרום” עם הגישה הזו שלו?
עדנה ענתה, אך מה שהפתיע אותי הייתה התגובה של לימור. לימור, השותפה שלא קיבלה מענה, הסכימה עם כל מילה של עדנה. “אצלנו אין אגו” – שתי הנשים הנהנו.

במצבים דומים, והחיים מפגישים אותנו עם הרבה כאלו, עומדות בפנינו שתי אפשרויות – או להיעלב, להיפגע ולהיות מרירים, או לעשות מה שכן אפשר, מבלי להיעלב – על מנת להשיג את מטרת העל. החוכמה בחיים היא – לא להיעלב. הבחירה נמצאת בידיים שלנו, יש לכל אחד מאיתנו את הכוח לבחור האם להיעלב או לא, ואיך להגיב לאינטראקציות שונות בחיינו, כאשר הבחירה לא להעלב – לא רק שתבנה בנו חוסן, אלא גם תאפשר לנו להגיע הרבה יותר רחוק בקשרים המקצועיים והאישיים שלנו. זה מוסר השכל שאני לוקחת איתי מקבוצת פשר להמשך החיים. ”

בברכת חג שמח,
ענווה

Posted in מנהיגות.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *