whats-new-4

סדנה להכשרת מנהלים בתחום האחריות התאגידית

whats-new-4

קבוצת ד”ר עדנה פשר ושות’, מציעה סדנה חדשנית להכרות והתמודדות עם המציאות העסקית המשתנה.

כחלק מתהליכי התחדשות אסטרטגים ולשם השגת יתרונות עסקיים ישנה חשיבות רבה בהטמעת המחויבות לסביבה ולקהילה בה הארגון חי והפיכתם לערך עסקי.
משך הסדנה : שלושה מפגשים בני שלוש שעות כ”א
קהל היעד: מנכ”לים, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי פיתוח אסטרטגי ומנהלי רכש ולוגיסטיקה
Posted in .