whats-new-5

סדנת “גם וגם”

whats-new-5

שילוב ואיזון בין נושאים “קשים” ונושאים “רכים” בניהול.
הסדנה משלבת בין מודלים וכלים הנדסיים המקובלים בניהול מתקדם (נושאים “קשים”) לבין שיטות וטכניקות מעולם ההדרכה והאימון (נושאים “רכים”), להצגת איזון ומיצוי מיטבי בינהם ולשיפור התהליך הניהולי.

משך הסדנה: ארבעה מפגשים בני ארבע שעות כל אחד.
קהל היעד: דרגי הניהול השונים.

Posted in .