Management 2.0 Hackathon

Management 2.0 Hackathon

ד”ר עדנה פשר השתתפה ותרמה למאמץ להצלחתו של ההאקטון  (עמ 27).י

Posted in What's New.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *