עו”ד רחלי פשר אייקנאר

רחלי פשר אייקנאר עו"ד

יועצת משפטית ומומחית להגנה על ידע וחידושים בקבוצה

Attorney Racheli Pasher Eijkenaar

Intellectual Property consultant

רחלי היא  עו”ד המתמחה  בתחום הקניין הרוחני, בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. לרחלי יכולת איתור צורכי הלקוחות בתחום הידע והקניין הרוחני ולמציאת דרכים ייחודיות ומקוריות להגן עליהם, תוך הפיכתם לנכסים ברי קימא. לעו”ד פשר אייקנאר  ניסיון רב בייעוץ ללקוחות שמרכז עסקיהם בארץ ו/או בחו”ל, בעיקר בתחום הקניין הרוחני, בין השאר בהגנה על נכסי הידע והקניין הרוחני ובכלל זה רישום סימני מסחר ומדגמים, בעריכת  סקרי ידע בארגונים, בעריכת ובבדיקת הסכמים וביצירת פתרונות יצירתיים עבור הלקוחות בתחומים אילו. בנוסף לכך, היא נהלה סכסוכים משפטיים רבים בכל הערכאות המשפטיות ובכלל זה בית המשפט העליון ובג”צ, וכן קידמה והשתתפה בהליכי בוררות וגישור. מאמרים שכתבה בנושאים משפטיים, פורסמו בעיקר במסגרת מדור קבוע בעתון סטטוס. רחלי השתתפה בועדות חקיקה שונות ובכלל זה בכנסת ובלשכת עורכי הדין בתחום הקניין הרוחני והטכנולוגיה, והרצתה במוסדות אקדמיים ובארגונים מקצועיים אחרים. במסגרת הקבוצה, פיתחה מפגש המוצע לארגונים, הכולל השתתפות פעילה של הנוכחים – שבו מוצעים דרכי טיפול שוטף בידע הארגוני-ובכלל זה הגנה עליו –  בכלים זמינים, לא יקרים ופשוטים – למניעת בריחתו מהארגון. בריחה- או נזילה של ידע יתכנו בממשקים עם לקוחות, ספקים, מתחרים, עובדים לשעבר וכל גורם אחר העומד עם הארגון בקשר כלשהו

Racheli is an Attorney at law, specializing in Intellectual Property and a graduate of Tel Aviv University Law Faculty. She is a legal consultant and expert on  the subjects of  knowledge protection and innovation in the group. She has the ability to identify the customers’ needs in the field of knowledge and intellectual property, and to find unique and original ways to protect them, making them and in turning them into sustainable assets. Racheli has extensive experience in advising Israeli and foreign clients , mainly in the field of Intellectual Property, including the protection of intellectual property , trademark and design registration, conducting knowledge surveys in organizations, drafting and reviewing agreements and creating creative solutions for customers in these fields. In addition, she has handled numerous legal disputes in all legal instances, including in the Supreme Court and the High Court of Justice, as well as advancing and participating in arbitration and mediation proceedings. Her articles on legal issues were published mainly a column in Status Magazine. Racheli participated in various legislative committees, in the Knesset and the Israel Bar Association, in the field of intellectual property and technology, and lectured at academic institutions and other professional organizations.

Posted in Team.