Dr Chaya Branfeld

חיה ברנפלד

יועצת לניהול מומחית בתחום "ערים חכמות"

Dr. Chaya Branfeld

Dr. Chaya Branfeld

לשעבר, סמנכ”ל עיריית ראשון לציון, מומחית לתחום המוניציפאלי, שמשה במשך 18 שנים בתפקידים בכירים. בעלת ניסיון רב בתחומים החברתיים, הובלת תהליכים ויזמות חברתית. בעלת הכרות מעמיקה עם המגזר הציבורי בשלטון המרכזי ובשלטון המקומי ובעלת יכולת למנף פעילות ציבורית לפעילות עסקית עם שותפים ובלעדיהם. חיה הינה בעלת תואר M.A במינהל חינוך ו- B.A בעבודה סוציאלית מאוניברסיטת תל אביב. בוגרת תוכנית SEF באוניברסיטת הארוורד, בוסטון.
Posted in Team.