ד”ר אורית גל

ד"ר אורית גל

יועצת אסטרטגית

Dr. Orit Gal

Startegic consultant

אורית היא יועצת אסטרטגית המתמחה בפרויקטים של פיתוח אסטרטגיה מורכבת עם דגש מיוחד על מדיניות חוץ, פתרון קונפליקטים ופיתוח כלכלי. אורית היא בעלת תואר שלישי ביחסים בינלאומיים (כלכלה פוליטית) מהאוניברסיטה העברית בירושלים ובעלת תואר שני בהצטיינות במדעי המדינה מאוניברסיטת תל- אביב. הקריירה המקצועית של אורית כוללת ניסיון מחקר כחוקרת בכירה במכון המחקר המבצעי של צה”ל ((OTRI וניהול פרויקטים בקרן לשיתוף פעולה כלכלי ECF). אורית פרסמה מספר מחקרים אקדמיים על יחסים בינלאומיים ושמשה כחברת דירקטוריון של חברת “דלק”.

Orit is a strategic consultant carrying out complexity- based strategy development projects with special emphasis on foreign policy, conflict resolution and economic development. Orit holds a PhD in International Relations (Political Economy) from the Hebrew University in Jerusalem and an MA, Magna Cum Laude in Political Science from Tel Aviv University. Here professional career includes research experience in several institutions such as a senior researcher for the Operational Research Institute of the IDF (OTRI) Tel-Aviv and a Project Director at The Economic Cooperation Foundation (ECF) Tel-Aviv. Orit is the Author of several academic publications on International Affairs and served as a Board member of the Delek Energy Systems Company Ltd.

Posted in Team.