ליווי לאיתור הזדמנויות וניהול בעת משבר

ליווי לאיתור הזדמנויות וניהול בעת משבר

המשבר הנוכחי מציב בפני התעשייה משברים והזדמנויות גם יחד. קבוצת פשר מתכבדת להציע שלושה מסלולים לליווי מנהלים וארגונים:

מסלולי ליווי קבוצת פשר

 

Posted in What's New.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *