סטטוס | כיצד דיירקטור בוחן הצעה למיזם חדש?

קראנו לאחרונה בעיתונות אודות דיירקטוריונים של חברות אשר כשלו בבחינה של השקעות חדשות. חברי דירקטוריון גרמו בכך בעקיפין להפסד כספי ניכר שנגרם לחברה בה הם מכהנים. ההפסד הכספי של החברה גרר ירידת ערך של מניותיה וגם של האג”ח שלה. בחלק מבין המקרים, החברה מתקשה לפרוע את חובותיה למחזיקי האג”ח שלה.

Source: סטטוס | כיצד דיירקטור בוחן הצעה למיזם חדש?

Posted in Link to Article.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *