הצוות

ד"ר עדנה פשר

יו"ר ומנכ"ל הקבוצה

Dr. Edna Pasher

Founder (1978) Chairmen and CEO

יוסי פשר

מנהל תחום הדרכות ופיתוח ארגוני

Yossi Pasher

Training and O.D

ד"ר ירון פשר

עורך ראשי ומנכ"ל "סטטוס" - כתב עת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית

Dr. Yaron Pasher

Chief Editor and CEO of "Status" Magazine

רחלי פשר אייקנאר עו"ד

יועצת משפטית ומומחית להגנה על ידע וחידושים בקבוצה

Attorney Racheli Pasher Eijkenaar

Intellectual Property consultant

לימור מוצניק

יועצת לפיתוח והכוונה ארגונית

Limor Mushnik

Consultant for organizational development and guidance

לי שריר

מנהלת פרויקטים ומחקר

Lee Sharir

Project manager & Research

איתן רוזנבלט

יועץ בכיר מומחה בתחום הניהול במרחב הכפרי

Eitan Rozenblat

Senior Consultant expert in the field of rural management

שרון זליקובסקי

מומחית בפיתוח מנהיגות מבוססת אמנות התיאטרון

Sharon Zelikovsky

Expert in interactive drama based leadership development

יוסי גולן

מומחה בניהול ובעידוד לחדשנות ומצוינות תוך שיפור הביצועים, ייעול תהליכים והגדלת הפריון

Joseph Golan

Expert in Inspiring Innovation & Excellence, while improving performance, streamlining processes and increasing productivity

נחמן אגמון

מנהל תחום הבטחת איכות

Nachman Agmon

.

1דף הבא3