הצוות

מוניקה אברבוך

יועצת לפיתוח עסקי ופיתוח מנהלים

Monica Averbuch

Business Development and Management Development Consultant

יוסי גולן

מומחה בניהול ובעידוד לחדשנות ומצוינות תוך שיפור הביצועים, ייעול תהליכים והגדלת הפריון

Joseph Golan

Expert in Inspiring Innovation & Excellence, while improving performance, streamlining processes and increasing productivity

נחמן אגמון

מנהל תחום הבטחת איכות

Nachman Agmon

.

ליאור עילם

יועץ אסטרטגי ומנהל תחום יחסי ציבור

Lior Eilam

Startegy & PR consultant

אורנה קמין

מומחית במתודולוגיות פיתוח וניהול פרויקטים

Orna Kamin

Project Management and Process Improvement Expert

מאסטרו רוני פורת

מומחה במנהיגות, ניהול ופיתוח מנהלים

Maestro Roni Porat

.

שמחה סיגן

יועץ מומחה לאסטרטגיה שיווקית

Simcha Sigan

Strategic Marketing Expert

דב (דובי) פאוסט

יועץ לאסטרטגיה עיסקית

Dov (Dubi) Faust

Strategic Business Consultant

ד"ר אשר וטורי

יועץ לפיתוח אסטרטגיות אורבאניות ואזוריות בנות קיימא

Dr. Asher Vaturi

Dr. Asher Vaturi

ד"ר ביל כהן

מומחה בתורת המנהיגות

Dr. William A. Cohen

President of California Institute of Advanced Management

2דף קודםדף הבא3