מאזן הון אינטלקטואלי

מאזן הון אינטלקטואלי

אחת התופעות המרתקות בעולם העסקים היא הפער העצום בין שווי חברה על פי המאזן החשבונאי לבין שווי השוק שלה. פער זה משקף, למעשה, את שוויים של אותם נכסים בלתי מוחשיים של הארגון אשר אין להם כל ביטוי במאזן החשבונאי. לדוגמא: ידע של עובדים, ידע ארגוני, התמחויות, שביעות רצון לקוחות, פטנטים, תשתית טכנולוגית וכו". משאבים אלו ואחרים מתקבצים יחד ליצירת ההון האינטלקטואלי (INTELLECTUAL CAPITAL). יחד עם המאזן החשבונאי, מאזן ההון האינטלקטואלי הוא כלי המספק תמונה הוליסטית של כלל נכסי הארגון.

מהו הערך המוסף של מאזן ההון האינטלקטואלי?

מאזן ההון מאפשר ללמוד על פוטנציאל הצמיחה של הארגון באמצעות המחשת תהליכי החדשנות והפיתוח המתרחשים בו. ככזה, הוא מאפשר תכנון טוב יותר של עתיד הארגון, כמו גם הבלטת היתרונות היחסיים של הארגון לעומת מתחריו.