A,Lot,Of,People,Figures,And,Comment,Clouds,Above,Their

דיאלוגי בסלון – פרק הפיילוט / מאת: איתן הולצמן

A,Lot,Of,People,Figures,And,Comment,Clouds,Above,Their

“דיאלוגי בסלון” הוא מיזם שנועד במטרה אחת – להחזיר דיאלוג מכבד וקשוב. בימים מורכבים אלו, בהם הקרע בעם הולך ומחריף, דיאלוג קשוב ואיכותי נראה לעיתים רחוק מהעין, אבל כל כך דרוש ללב. כאנשים בעלי חשיבה ביקורתית, ראוי וחשוב שנשמיע את דעתנו, נחלוק על הנורמות ונפתח שיחות עמוקות. אוי לנו אם נהפוך חברה שבה זרם עיקרי כופה את דעתו, והשאר מתיישרים כדגים זורמים בנחל. פלורליזם הוא הלחם (אם לא החמאה) במדינה דמוקרטית. צריכים לתת למגוון הדעות השונות במה כמובן בשיח מכבד, קשוב ואלגנטי, ואוי לנו אם במקום פלורליזם תיהיה זה קרקע לסתימת פיות ולסכסוך – מי שיומר אף למלחמת אחים.

כך בדיוק, אירוע זה של “דיאלוגי בסלון” פרס תחתיו מגוון דעות, אנשים ותרבויות. במשרדה של ד”ר עדנה פשר, ממייסדי הארגון, התכנסה קבוצה של 12 אנשים נלהבים בכדי לדון בסוגיות המורכבות שעל הפרק. הפעם – השינויים במערכת המשפט. חברי השולחן הגיעו מכל קצוות הקשת הפוליטית, עדות שונות, מגזרים שונים ומקומות מגוונים בארץ. מטרת האירוע הייתה לספק במה לדיאלוג מכבד, קשוב ובונה שבו יוכלו המשתתפים לשמוע נקודות מבט מגוונות ולעסוק בדיונים ביקורתיים.

תחילה, כל חבר הציג את עצמו ואת דעתו על המצב. לאחר מכן ניתנה במה פתוחה וכל אחד דיבר במשך 2-3 דקות ופרס את משנתו. חלק מהאנשים התייחסו קונקרטית לטענות שעלו על השולחן בעוד חלק גלשו לשיח על מטרת העל של מדינת ישראל. האם ישראל יותר יהודית? האם היא יותר דמוקרטית? האם צריך בכלל להכריע? התשובות נשארו בין כותלי החדר. המטרה כאמור – היא לא להביא לשכנוע של איש את רעו וליצור זרם תודעה מרכזי, אלא להביא להבנה ולשיח ביקורתי אך קשוב. וכך, לקראת בסיום המפגש, ניתנו לכל אחד עוד 3 דקות לסכם את דבריו האחרונים ולהתייחס לנקודות החשובות ביותר. בסוף הערב, לאחר אמירות תודה ולחיצות ידיים הדדיות – נוצרו קשרים רבים שהמשיכו לאחר מכן גם מחוץ מלעגל השיח.

האירוע היה תזכורת רבת עוצמה לחשיבותו של דיאלוג מכבד, במיוחד תחת האקלים הפוליטי של ימינו. זה היה מעורר השראה לראות אנשים מרקעים מגוונים מתכנסים יחד כדי לדון בנושאים מורכבים, במטרה להבין את נקודות המבט של זה ועדין לגלות הבנה ופשוט להקשיב. דיאלוגי בסלון היה אירוע יוצא דופן שנתן במה ייחודית לדיאלוג מכבד ובונה על זהותה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית כאחד. המשתתפים השונים סיפקו נקודות מבט מגוונות, הקשיבו וניסו להבין כמה שניתן. אני מקווה לראות עוד אירועים כאלה בעתיד.

 

*הכותב הוא פרקטיקן בקבוצת ד”ר עדנה פשר ושות’ – יועצים לניהול בע”מ

 

Posted in להיות 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *