Group,Of,Four,Hikers,With,Backpacks,Walks,In,Mountains,At

הובלה וניהול התחדשות ארגונית / מאת: לימור מוצניק

Group,Of,Four,Hikers,With,Backpacks,Walks,In,Mountains,At

האביב בפתח וההכנות לחג הפסח בעיצומן. הבית שלי רועש וגועש מהצורך בהתחדשות אחרי אפרוריות החורף . בחוץ, הגינה הקטנה כמו נענית לאתגר ושולחת ניצני פריחה מכל עבר.

צמיחה ולבלוב הם חלק ממחזוריות הטבע וכמו בטבע, כך גם בארגונים – התחדשות היא חלק בלתי נפרד מצמיחה, התפתחות וצפייה לעתיד טוב ונכון יותר.

סביבה דינמית ומשתנה מחייבת כל ארגון חפץ חיים לבצע התאמות ושינויים ברבדים שונים ובסדרי גודל משתנים .
לעיתים, מדובר  בתהליכים מורכבים ורגישים , אשר עשויים לטלטל את הארגון ולהשפיע על עתידו, כיווני הפעולה, התעצמותו והתמודדותו אל מול האתגרים הנצבים בפניו.

“בוער בי השינוי” שרה מארינה מקסמיליאן .כמו בשיר, מנהלים רבים שאנו פוגשים במהלך עבודתנו בקבוצת ד”ר עדנה פשר, בוער בהם השינוי אולם חרף התשוקה, האמונה והדבקות במטרה – מהלכי שינוי רבים אינם מגיעים לקו הסיום ועל חלקם משלם הארגון (ומוביל השינוי) – מחיר רב.

המפתח בהצלחת השינוי וההתחדשות הארגונית הוא אופן ההובלה של השינוי על מרכיביו השונים – וכמו ביציאה למסע ניווטים בתוך יער סבוך, חשובה הערכות מוקדמת, קריאת המפה של הסביבה הפנימית והחיצונית, איתור הזדמנויות, סיכונים וסיכויים.

המרכיב האנושי במסע שלנו לעבר היעד הוא החשוב ביותר – מי צועד איתנו? מי בולם? מה הקצב הנכון ?
צעידה מהירה מדי – עלולה לגרום לאיבוד הקהל, צעידה איטית מדי – עלולה לגרום לאיבוד היעד
התאמת הקצב צריכה להיות מלווה בתהליכי הסברה מותאמים. ישנה חשיבות רבה לאופן ההסברה ותקשור השינוי בדגש על האמיל”י (“אני מה יוצא לי מזה” ).
ככל שרמת ההזדהות עם השינוי תגבר והבנת המניעים לו – כך יגבר הסיכוי להצלחה

מוביל שינוי נדרש להיות קשוב ורגיש לאורך כל המסע תוך שהוא עוצר לפרקים – מסתכל, בוחן, שואל ובעיקר – פתוח להקשבה אמיתית, נטולת אגו ומשוא פנים.

הדרך אל היעד רצופה קשיים  ולכן, מדי פעם חשוב לעצור, להנות מהדרך ולחגוג הצלחות קטנות. קיבעו יעדים ברורים וברי השגה והישארו גמישים ואופטימיים, כל עוד בוער בכם השינוי…

לקבוצת ד”ר עדנה פשר – ניסיון של עשרות שנים בליווי תהליכי שינוי והובלת התחדשות בארגונים מסוגים שונים.
מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו – נשמח לסייע לכם במסע למימוש התחדשות והצלחה.

הכותבת: לימור מוצניק/ שותפה ויועצת ארגונית בכירה בקב’ ד”ר עדנה פשר ושות’.
(*המאמר נכתב ללא שימוש בטכנולוגיית AI ! )

Posted in אסטרטגיה וניהול שינויים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *