IMG-20221215-WA0156

אודות פרוייקט טראסט של האיחוד האירופי / ענבל קשטרי ליסנר

IMG-20221215-WA0156

פרויקט TRUST RISE של האיחוד האירופי בשיתוף עם הפירמה ממשיך ונוסק! בחודשים הקרובים נשלח למשימת מחקר חוקרת חדשה שמצטרפת למשפחה – דימה סרור. אני מאחלת לדימה בהצלחה רבה, אני בטוחה שהיא תייצג את הפירמה בכבוד במשימת המחקר וכן אני ממתינה לממצאים שיעלו משדה המחקר.

בנוסף, במהלך חודש פברואר יתרחש כנס אמצע של הפרויקט, במהלכו קצין הפרויקט ישוחח עם חלק מצוות המחקר שהשתתף במשימות המחקר. אני, בתור מנהלת הפרויקט בפירמה, גם אצטרף לכנס באופן פרונטלי ואחפש הזדמנויות שונות שהפירמה יכולה לקחת חלק בהן.

במקביל הסניף הדרומי של הפירמה ממשיך בחיפושים אחר הזדמנויות טובות, בינתיים הקורס שהפירמה מעבירה במכללת ספיר – “סדנה ותרגול במיומנויות והתערבות ייעוצית” ממשיך וצובר תאוצה, אנחנו מקבלים אלינו את פסקל כפרקטיקנית שתתפקד כעוזרת הוראה בקורס, אאחל לפסקל בהצלחה רבה!

אאחל לנו המשך שנה מוצלחת,

הכותבת היא מנהלת פרוייקטים בקבוצת ד”ר עדנה פשר ושות’- יועצים לניהול *

Posted in אסטרטגיה וניהול שינויים.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *