whats-new-2

הצגה אפקטיבית של נושא

whats-new-2

מטרת הסדנה לשפר את יכולת ההצגה והשכנוע בפני קהלים שונים, כאשר הדגש מושם על המציג כמסר עיקרי ופחות על העזרים, שבמקרים רבים, רק מסבכים את ההבנה של קהל היעד.

משך הסדנה: 16 שעות.
קהל היעד:כלל אנשי הארגון, מדרג מנהלים עד אנשי שירות
מטרות:
 • שיפור היכולת לשדר ידע טכני ושיווקי בביטחון ובאפקטיביות לקהלי יעד שונים
 • תרגום עגה טכנית ל”לשון בני אדם” כך שאנשים שאינם טכניים יוכלו להבין במה מדובר ולקבל החלטות בהתאם
 • שיפור מיומנויות הצגת נושא (רעיון, בעיה, תכנית, פתרון וכו”) בפני יחיד או קבוצה כך שתביא להשגת היעד הרצוי. הסדנא מפתחת מודעות לחשיבה של הביט זה בעבודת המנהל ומשפרת את מיומנויותיו בתחום זה באמצעות תרגיל

נושאי הלימוד:

 • הקשר בין ניהול זמן לפריון.
 • טבעו של הזמן ותכונותיו – הבחנה בין סוגי הזמן.
 • אבחון ארגוני – זיהוי גזלני זמן בארגון – התמודדות עם ליקויים בתכנון, ארגון, כוח אדם בעייתי , מנהיגות, שליטה, תקשורת וקבלת החלטות.
 • התמודדות עם שינויים ולחץ בזמן
 • אבחון סדר עדיפויות אישי.
 • הצבת יעדים ותוכניות פעולה
 • מהו A בסדר העדיפויות
 •  דרכים לחסכון בזמן
 • פיתוח מיומנויות לפתרון בעיות זמן וניהול זמן באופן אפקטיבי.

קהל היעד:

כלל אנשי הארגון, מדרג מנהלים עד אנשי שירות.

מתכונת ההדרכה:

ההדרכה מבוצעת בקבוצות קטנות של עד 15 משתתפים, תוך שימוש בטלוויזיה במעגל סגור לצורכי תרגול וסרטי הדרכה רלבנטיים. למשתתפים תחולק חוברת הדרכה.

משך הסדנה:

6 שעות

תפוקות:

 • בתום הסדנא ירכשו המשתתפים טכניקות מעשיות לשליטה בזמן וניהולו כמשאב לכל דבר
 • כיצד לפנות זמן עבור משימות גדולות ומורכבות בדרגת חשיבות גבוהה
 • הצבת יעדים וקביעת סדרי עדיפויות
 • כיצד לחמוק מגזלני הזמן
 • להתמודד עם הפרעות
 •  ללמוד לומר לא לדרישות בלתי הגיוניות
 • לשים דברים בפרופורציה נכונה במסגרת זמן נתון
Posted in .