whats-new-1

ניהול חדשנות

whats-new-1

ניהול חדשנות הוא החזית בעולם תחרותי. שיפור כושר התחרות מותנה בהתחדשות מתמדת וזו מותנית ביכולת לנהל חדשנות בכל התחומים בארגון.

בהרצאה תלמדו מהי חדשנות, מהן יכולות הליבה שמרכיבים אותה וכיצד להתארגן כדי לייצר הצלחות מהר.
קהל היעד:מנהלים בכל הרמות שחייבים לחדש ולהתחדש כדי להצליח.
משך ההרצאה:
שעה וחצי.
Posted in .