whats-new-6

ערי ידע-ערי העתיד

whats-new-6

שילובם של עקרונות פיתוח מבוסס ידע בתכנון אסטרטגי ומדיניות עירונית,הפך בשנים האחרונות לכלי
משמעותי ביותר בידן של רשויות מקומיות ליצירת עיר ידע בריאה ומקיימת המשתפת את כלל
תושביה.

ההרצאה מבוססת על ניסיון רב שנים של המרצה בליווי תהליכים של התחדשות עירונית ואזורית
ומחקר בתחום זה.

קהל היעד: בעלי תפקידים בתעשייה, ברשויות המקומיות, בגופי ממשלה, במערכת הבריאות והחינוך שמובילים שיתופי פעולה לצורך התחדשות ויצירת ערים משוחחות, בריאות, מקיימות, – ערי ידע

הנהירה מן הכפר אל העיר נמשכת. רוב אוכלוסיית העולם חיה כבר היום בערים. למרות זאת יש ערים גוועות בהן התעשייה עברה לעולם השלישי, המרכזים העירוניים נעזבו ובדיטרויט מקימים חוות חקלאיות על מה שהיה ליבה של עיר תוססת.
לעומתן – יש ערים פורחות – כאלה שצלחו את המעבר מן העידן התעשייתי לעידן הידע בהצלחה. הן שוב אטרקטיביות למיטב הנוער, אנשים גרים בהן, עובדים בהן מקימים בהן משפחות, נשארים בהן בשל חינוך איכותי וחיי קהילה שמחים. אלה הן ערי הידע. בוסטון, ברצלונה, מנצ’סטר וגם חולון שלנו – הן דוגמאות לערי ידע כאלה.

קהל היעד:בעלי תפקידים בתעשייה, ברשויות המקומיות, בגופי ממשלה, במערכת הבריאות והחינוך שמובילים שיתופי פעולה לצורך התחדשות ויצירת ערים משוחחות, בריאות, מקיימות, – ערי ידע

משך ההרצאה: שעה וחצי

Posted in .