סטטוס | מחפשים משמעות בעבודה – סטטוס

סטטוס | מחפשים משמעות בעבודה – סטטוס

האדם במאה ה-21 אינו מסופק. אנחנו נולדים כדי למות; החיפוש אחר מקומנו בעולם, תרומתנו לעתיד האנושות – הוא צורך ממשי ובסיסי. על חשיבותה של אינטליגנציה רוחנית

Source: סטטוס | מחפשים משמעות בעבודה – סטטוס

Posted in Uncategorized.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *