whats-new-8

הדרכת מדריכים

whats-new-8

אחד הכלים החשובים ביותר להישרדות בתנאי שוק משתנים הוא מערכת הדרכה מקצועית שתוכל לתת מענה מהיר. המדריך צריך להבין את הצרכים של הספציפיים של הארגון והאנשים, הוא חייב להיות שחקן קבוצתי וסוכן שינוי. מדריך שכזה יכול להיות רק אחד מעובדי הארגון. בהתאם לכך, אחת הסדנאות המרכזיות שלנו היא סדנת “הדרכת מדריכים”.

משך הסדנה:48 שעות
קהל היעד:למדריכים בפועל, מפתחי קורסים בארגון ובמפעל

הדרכה היא התהליך של רכישת ידע, כישורים ועמדות שדרושות כדי למלא את הפער בין מה שאנשים רוצים לעשות לבין מה שהם מסוגלים לעשות כעת. אנו עוסקים בהדרכות וסדנאות מתוך רצון להרחבת האופקים של המשתתפים ופיתוח הסקרנות עם דגש על העלאת המודעות של המשתתפים לנושא והקניית כלים. בכדי ללמד, גישת ה”למידה באמצעות עשייה” היא העדיפה. במילים של Confusius: “אני שומע ואני שוכח; אני רואה ואני זוכר; אני עושה ואני מבין”.
אחד הכלים החשובים ביותר להישרדות בתנאי שוק משתנים הוא מערכת הדרכה מקצועית שתוכל לתת מענה מהיר. התפקיד של מדריך מקצועי הוא לתמוך בארגון. ככזה הוא צריך להבין את הצרכים של התעשייה הספציפית והאנשים. הוא חייב להיות שחקן קבוצתי וסוכן שינוי. מדריך בעל יכולות אלו שיכול לתת מענה מהיר הוא רק אחד מעובדי הארגון. בהתאם לכך, אחת הסדנאות המרכזיות שלנו היא סדנת “הדרכת מדריכים”. אנו אוספים קבוצה של עובדים בעלי כישורי הדרכה וחניכה ומלמדים אותם את עקרונות ההדרכה, החניכה והלמידה. בנוסף, הקורס מספק למשתתפים תאוריות, כישורים וכלים כדי לפתח ולהטמיע תוכניות הכשרה אפקטיביות.

בקורס מושם דגש על היותו של המדריך לא רק מומחה תוכן, אלא על היותו מייצג של הארגון וחונך ערכי. במרבית הארגונים תפקיד המדריך היינו תפקיד נוסף לתפקיד הקבוע, לצורך העשרה של העובד עצמו, וכדי שהעובד ימשיך להתנסות בתחום שהוא מדריך לגביו במקביל. למדריכים תועלות אישיות רבות בניהן שיפור התדמית וגם הארגון מרוויח מעליית איכות השירות הניתן ללקוחות.

Posted in .